چرا نباید دستگاه اندرویدی خودتان را روت کنید ؟


گارانتی دستگاه شما لغو خواهد شد،امکان از کار افتادن دستگاه و ریسک ها امنیتی


363fab15-3147-4e53-8aa3-5db63ef41a15

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره 9099070295 تماس حاصل فرمایید
شماره ویژه تهران 9092301397 می باشد