در Windowsهاي32بيتي قابليت Autoplay وچود دارد كه سيستم عامل ميتواند بوسيله آن ديسك موجود در درايو را تشخيص دهد.در محيط Windows وقتي كه ديسك را در درايو قرار ميدهيم , سيستم عامل به دنبال فايل AUTORUN.INF ميگردد. AUTORUN.INF يك فايل متني است كه ميتوان آن را با Note Pad درست كرد. توانايي هاي فايل AUTORUN.INF : - مسير و نام برنامه اجرايي را مشخص ميكند تا به صورت خودكار بعد از قرار دادن ديسك در درايو اجرا شود. - آيكون مورد نظر را جايگزين آيكون پيش فرض درايو قرار ميدهد. - متن مورد نظر را جايگزين متن پيش فرض ميكند. براي شروع بايد چگونگي ايجاد يك فايل AUTORUN.INF را توضيح دهيم. براي ايجاد فايل ميتوانيد از برنامه Note Pad كمك بگيريد. بعد از ايجاد فايل بايد پسوند فايل را از TXT به INF تغيير دهيد. البته بايد دقت كنيد كه حتما بايد در خط اول فرمان [Autorun] را بنويسيد. - هر دستور را هم بايد در خط جدا بنويسيد. - اگر ميخواهيد بدانيد كه ديسكي كه در حا ل حاضر در درايو شما قرار دارد , داراي فايل AUTORUN.INF است , بايد بر روي آيكون آن درايو كليك راست كنيد.اگر در اين منو گزينه Autorun وجود داشته باشد يعني ديسك شما فايل AUTORUN.INF را دارد. اگر بر روي Open در اين منو كليك كنيد , ميتوانيد محتويات داخل ديسك را بدون اجرا كردن Autorun مشاهده كنيد.ولي اگر روي Autoplay كليك كنيد , سيستم عامل با استفاده از برنامه Autorun.EXE فايل Autorun.INF داخل ديسك را مي خواند و دستورات داخل آن فايل را اجرا ميكند. توضيحات: - فايل Autorun.INF براي اجراي خودكار يك برنامه مشخص در يك درايو استفاده ميشود. - چگونه ميتوان ا ز اجراي خودكار Autorun.INF جلوگيري كرد؟ - براي اين كار بايد پس از گذاشتن ديسك در درايو , كليد Shift را پايين نگه داريد. دستورا ت مربوط به فايل Autorun.INF براي ا يجاد يك فايل Autorun.INF به دلخواه: -Icon: اين دستور براي تعيين آيكون درايو مورد نظر به جاي آيكون پيش فرض استفاده ميشود. Icon=iconfilename[,index] توضيحات: Iconfilename: اسم يك فايل است با يكي از پسوند هاي BMP, DLL, ICO يا EXE كه شامل آيكون مورد نظر است. اگر فايل بيش از يك آيكون داشته باشد, ميتوانيد از پارامتر index (از 0 تا N) آيكون مورد نظر را مشخص كنيد. مثال: در مثال زير آيكون 7 از فايل Icons.exe نشان داده ميشود. Icon=Icons.exe,6 -Label: با اين دستور ميتوان متن مورد نظر را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود. Label=LabelText مثال: در اينجا , با اين دستور ميتوان متن "Best Programs" را جايگزين Label پيش فرض درايو نمود. Label=Best Programs -Open: با اين دستور ميتوان مسير يك فايل را تعيين كرد تا به هنگام گذاشتن ديسك در درايو به طور خودكار اجرا شود. Open=[exepath\]exefile[param1[param2]…] توضيحات: نام همان فايل اجرايي است كه ميخواهيد هنگام قرار گرفتن ديسك در درايو به صورت خودكار اجرا شود.اگر فايل اجرايي در شاخه اصلي درايو باشد,ميتوان فقط نام فايل نوشت , در غير اين صورت بايد مسير كامل فايل نوشته شود.
ادامه مطلب / دانلود
نرم افزاري است كه در يك شبكه حد واسط بين اينترنت و كاربران واقع مي شود. فلسفه ايجاد Proxy Server قراردادن يك خط اينترنت در اختيار تعداد بيش از يك نفر استفاده كننده در يك شبكه بوده است ولي بعدها امكانات و قابليتهايي به Proxy Server افزوده شد كه كاربرد آن را فراتر از به اشتراك نهادن خطوط اينترنت كرد . بطور كلي Proxy Server ها در چند مورد كلي استفاده مي شوند . يك كاربرد Proxy Server ها ، همان به اشتراك گذاشتن يك خط اينترنت براي چند كاربر است كه باعث كاهش هزينه و كنترل كاربران و همچنين ايجاد امنيت بيشتر مي شود . كاربرد دوم Proxy Serverها ، در سايتهاي اينترنتي به عنوان Firewall مي باشد . كاربرد سوم كه امروزه از آن بسيار استفاده مي شود ، Caching اطلاعات است . با توجه به گران بودن هزينه استفاده از اينترنت و محدود بودن پهناي باند ارتباطي براي ارسال و دريافت اطلاعات ، معمولا" نمي توان به اطلاعات مورد نظر در زمان كم و با سرعت مطلوب دست يافت . امكان Caching اطلاعات ، براي كمك به رفع اين مشكل در نظر گرفته شده است . Proxy Server ، سايتهايي را كه بيشتر به آنها مراجعه مي شود را دريك حافظه جداگانه نگاه مي دارد. به اين ترتيب براي مراجعه مجدد به آنها نيازي به ارتباط از طريق اينترنت نيست بلكه به همان حافظه مخصوص رجوع خواهد شد . اين امر باعث مي گردد از يك طرف زمان دسترسي به اطلاعات كمتر شده و از سوي ديگر چون اطلاعات از اينترنت دريافت نمي شود ، پهناي باند محدود موجود با اطلاعات تكراري اشغال نشود . بخصوص آنكه معمولا" تغييرات در يك Website محدود به يك يا دو صفحه مي باشد و گرفتن اطلاعات از اينترنت بدون Caching به معناي گرفتن كل سايت مي باشد حال آنكه با استفاده از Proxy Server و امكان Caching اطلاعات ، ميتوان تنها صفحات تغيير كرده را دريافت كرد . ويژگيهاي Proxy Server ويژگي اول : با استفاده از Proxy Server مي توان از اكثر پروتكلهاي موجود در شبكه هاي محلي در محدوده نرم افزارهاي كاربردي در شبكه هاي LAN مرتبط با اينترنت استفاده كرد . Proxy Server پروتكلهاي پر كاربرد شبكه هاي محلي مانند IPX/SPX (مورد استفاده در شبكه هاي ناول) ، NETBEUI (مورد استفاده در شبكه هاي LAN با تعداد كاربران كم) و TCP/IP (مورد استفاده در شبكه هاي Intranet) را پشتيباني مي كند. با اين ترتيب براي اينكه بتوان از يك نرم افزار كاربردي شبكه LAN كه مثلا" با پروتكل IPX/SPX روي ناول نوشته شده ، روي اينترنت استفاده كرد نيازي نيست كه قسمتهاي مربوط به ارتباط با شبكه كه از Function Call هاي API استفاده كرده را به Function Call هاي TCP/IP تغيير داد بلكه Proxy Server خود اين تغييرات را انجام داده و مي توان به راحتي از نرم افزاري كه تا كنون تحت يك شبكه LAN با ناول كار مي كرده است را در شبكه اي كه مستقيما" به اينترنت متصل است ، استفاده كرد . همين ويژگي درباره سرويسهاي اينترنت مانند , FTP , Telnet , Gopher , IRC RealAudio , Pop3 و . . . وجود دارد . به اين معنا كه هنگام پياده سازي برنامه با يك سرويس يا پروتكل خاص ، محدوديتي نبوده و كدي در برنامه براي ايجاد هماهنگي نوشته نمي شود . ويژگي دوم : با Cache كردن اطلاعاتي كه بيشتر استفاده مي شوند و با بروز نگاه داشتن آنها ، قابليت سرويسهاي اينترنت نمايان تر شده و مقدار قابل توجهي در پهناي باند ارتباطي صرفه جويي مي گردد. ويژگي سوم : Proxy Server امكانات ويژه اي براي ايجاد امنيت در شبكه دارد . معمولا" در شبكه ها دو دسته امنيت اطلاعاتي مد نظر است . يكي آنكه همه كاربران شبكه نتوانند از همه سايتها استفاده كنند و ديگر آنكه هر كسي نتواند از روي اينترنت به اطلاعات شبكه دسترسي پيدا كند . با استفاده ازProxy Server نيازي نيست كه هر Client بطور مستقيم به اينترنت وصل شود در ضمن از دسترسي غيرمجاز به شبكه داخلي جلوگيري مي شود . همچنين مي توان با استفاده از SSL (Secure Sockets Layers) امكان رمز كردن داده ها را نيز فراهم آورد. ويژگي چهارم : Proxy Server بعنوان نرم افزاري كه مي تواند با سيستم عامل شما مجتمع شود و همچنين با IIS (Internet Information Server) سازگار مي باشد، استفاده مي گردد. خدمات Proxy Server Proxy Server سه سرويس در اختيار كاربران خود قرار مي دهد: 1-Web Proxy Service : اين سرويس براي Web Publishing يا همان ايجاد Web Site هاي مختلف درشبكه LAN مفيد مي باشد . براي اين منظور قابليت مهم Reverse Proxing در نظر گرفته شده است . Reverse Proxing امكان شبيه سازي محيط اينترنت درمحيط داخل مي باشد. به اين ترتيب فرد بدون ايجاد ارتباط فيزيكي با اينترنت مي تواند برنامه خود را همچنان كه در محيط اينترنت عمل خواهد كرد، تست كرده و مورد استفاده قرا دهد. اين قابليت در بالا بردن سرعت و كاهش هزينه توليد نرم افزارهاي كاربردي تحت اينترنت موثر است. 2-Winsock Proxy Service : منظور، امكان استفاده از API Callهاي Winsock در Windows است . در Windows ، Function Call هاي مورد استفاده در سرويسهاي اينترنت مانند Telnet ، FTP ، Gopher و . . . ، تحت عنوان Winsock Protocols معرفي شده اند. در حقيقت براي استفاده از اين سرويسها در نرم افزارهاي كاربردي نيازي نيست كه برنامه نويس چگونگي استفاده از اين سرويسها را پيش بيني كند. 3-Socks Proxy Service : اين سرويس، سرويس Socks 4.3a را پشتيباني مي كند كه در واقع زير مجموعه اي از Winsock مي باشد و امكان استفاده از Http 1.02 و بالاتر را فراهم مي كند. به اين ترتيب مي توان در طراحي Website خارج از Firewall ، Security ايجاد كرد. معيارهاي موثر در انتخاب Proxy Server 1- سخت افزار مورد نياز : براي هر چه بهتر شدن توانمنديهاي Proxy Server ، بايد سخت افزار آن توانايي تحمل بار مورد انتظار را داشته باشد . 2- نوع رسانه فيزيكي براي ارتباط با اينترنت : راه حلهاي مختلفي براي اتصال به شبكه اينترنت وجود دارد . ساده ترين راه ، استفاده از مودم و خطوط آنالوگ مي باشد . راه ديگر استفاده از ISDN و خطوط ديجيتال است كه هم احتياج به تبديل اطلاعات از آنالوگ به ديجيتال و برعكس در ارسال و دريافت اطلاعات ندارد و هم از سرعت بالاتري برخوردار است . روش ديگر استفاده از خط هاي T1/E1 با ظرفيت انتقال گيگا بايت مي باشد . • پيشنهاد مي شود كه در شبكه هاي با كمتر از 250 كاربر از ISDN و از 250 كاربر به بالا از T1/E1 استفاده شود . ( البته در ايران به علت عدم وجود خطوط ISDN و كمبود خطوط T1/E1 اين استانداردها كمتر قابل پياده سازي هستند. ) 3- هزينه ارتباط با اينترنت : دو عامل موثر در هزينه اتصال به اينترنت ، پهناي باند و مانايي ارتباط مي باشد . هر چه مرورگرهاي اينترنتي بيشتر و زمان استفاده بيشتر باشد ، هزينه بالاتر خواهد بود . با توجه به اينكه Proxy Server مي تواند با Caching اطلاعات اين موارد را بهبود بخشد ، بررسي اين عامل مي تواند در تعيين تعداد Proxy هاي مورد استفاده موثر باشد . 4- نوع و نحوه مديريت سايت : اين عامل نيز در تعيين تعداد Proxyها موثر است . مثلا" اگر در شبكه اي مشكل راهبري وجود داشته باشد ، با اضافه كردن تعداد Proxyها ، مشكل راهبري نيز بيشتر خواهد شد . 5- پروتكل هاي مورد استفاده : Proxy Server ها معمولا" از پروتكلهاي TCP/IP و يا IPX/SPX براي ارتباط با Client ها استفاده مي كنند . بنابراين براي استفاده از Proxy بايد يكي از اين پروتكل ها را در شبكه استفاده كرد .
ادامه مطلب / دانلود
نرم افزار کاربردی یک نوع نرم افزار کامپیوتر است که برای انجام وظایف خاصی مثل نوشتن یک نامه ، ویرایش یک عکس یا پخش یک فایل ویدئو ،که توسط کاربران نهایی استفاده میشود، طراحی میشود. این اصطلاح نه تنها برای برنامه های نرم افزاری بلکه برای پیاده سازی آن برنامه ها و استفاده از امکانات و توانایی اجرایی پایگاه کامپیوتر ، سیستم عاملی که برنامه ی کاربردی را اجرا میکند ، نیز استفاده میشود. برای مثال عمل نصب برنامه طراحی وب ، پیکربندی آن و استفاده از آن برنامه برای ساخت صفحات وب ماهیت نرم افزار کاربردی است. مشخصات معینی وجود دارد که با این نوع نرم افزار دیده میشود ولی با برنامه های سیستمی دیده نمی شود. در بین این مشخصات بعضی انواع رابط کاربر است که معمولا گرافیکی هستند از این رو اصطلاح رابط گرافیکی کاربر بکار میرود. این نوع برنامه ها اغلب به آسانی به کاربران نهایی ارائه میشود که چیزی که معلوم است بسازد مثل نرم افزار نوشته کاربر به شکل الگوهای استفاده شده برای پردازشگر متن و حسابداری ، ماکروهای پردازش گر متن که وظایف کوچک را خودکارسازی کرده و فیلترهایی بریا مدیریت پست های الکترونیک قرار داده است . یک توسعه دهنده ی وب میتوانست یک کاربر نهایی یک ویرایشگر متن باشد که میتواند اسکریپتهای طرف سرور و کلاینت را کد نویسی کند و انواع وسیعی از عملیات روی صفحات وب را انجام دهد . برای مثال یک توسعه دهنده میتوانست یک اسکریپت را در ویرایشگر متن بنویسد که محتوا رااز یک پایگاه داده میکشد تا نمایش پویای صفحات وب باشد . ویرایشگر متن نرم افزار کاربردی است که برای ایجاد اسکریپت که خود یک برنامه کاربردی کوچک است ولی نرم افزار کاربردی نیست مثل ویرایشگر متنی که در آن ساخته شده است. وقتی که برنامه های کاربردی با هم همراه میشوند این همراهی تقریبا به عنوان یک بسته نرم افزاری نامیده میشو. برنامه ها در یک بسته معمولا در حقیقت باهم تعامل دارند و همه آنها میتوانند یک فایلی که از امکانات مختلف آنها استفاده میکند بسازند. برای مثلا یک بسته نرم افزار کاربردی ممکن است ترکیبی از یک پردازشگر متن ، یک صفحه گسترده ، یک برنامه دستکاری تصویر و یک برنامه ترسیم باشد اگر کاربر بتواند چیزهایی مثل اضافه کردن صفحه گسترده در یک سند ساخته شده بوسیله پردازشگر متن انجام دهد بنابراین در این بسته تعامل وجود دارد. نرم افزار کاربردی میتواند برای شخصی استفاده شود یا میتواند یک نرم افزار سازمانی که وظایف مختلفی انجام میدهد باشد مثل ایجاد ارائه مطالب ، ترجمه اسناد به یک زبان خارجی یا ویرایش فایلهای ویدئویی یا صوتی. منبع : http://www.wisegeek.com/what-is-application-software.htm
ادامه مطلب / دانلود
اگر شما هم از آن افرادی هستید که زمان زیادی را پای کامپیوتر میگذرانید و آنقدر غرق در مانیتور میشوید که زمان را فراموش میکنید، این نرم افزار برای شما ساخته شده است! نرم افزار Break Time برای این طراحی شده که زمان استراحت را به شما یادآوری کند. در واقع این نرم افزار در بازه های زمانی منظم (که توسط کاربر تعیین مشود) آلارم میدهد که وقت استراحت رسیده. و بهتر است برای جلوگیری از آسیب به چشم ها، عضلات دست و پا، ستون فقرات و ... کمی به خود استراحت بدهید! کار طولانی و بی وقفه با کامپیوتر میتواند در دراز مدت باعث آسیب های شدید جسمی شود. معمولا چشم ها و ستون فقرات اولین نقاطی هستند که در معرض آسیب کار طولانی با کامپیوتر قرار دارند. و بعد از آنها مچ دست، عضلات دست و پا، و عضلات گردن قرار دارند. اما جلوگیری از این آسیب ها چندان هم سخت نیست. کافیست تا در بازه های زمانی منظم (مثلا هر نیم ساعت یک بار) به مدت یک دقیقه به خود استراحت بدهید. کمی راه بروید. و یا چشمان خود را ببندید و کمی نرمش کنید. اما اگر آنقدر در کارهای خود غرق میشوید که زمان را فراموش میکنید، نرم افزار Break time میتواند زمان استراحت را به شما یادآوری کند. برخی از قابلیت های نرم افزار Break time : - یادآوری زمان استراحت - امکان تعیین زمان بندی توسط کاربر - ارائه گزارش از میزان کار شما با کامپیوتر - امکان ایجاد پروفایل با تنظیمات مخصوص برای کاربران مختلف در یک کامپیوتر - یادآوری تصویری و صوتی - امکان پخش آهنگ در زمان استراحت (به همراه 10 قطعه موسیقی آرامش بخش)
ادامه مطلب / دانلود
اگر در محیط ویندوز روی یک فایل کلیک راست کرده و گزینه Properties را بزنید میتوانید تاریخ ایجاد، تغییر، و آخرین دسترسی آن فایل را مشاهده کنید. در واقع 3 تاریخ مختلف نمایش داده میشود که عبارتند از: Created : تاریخ ایجاد آن فایل Modified : تاریخ آخرین تغییر آن فایل Accessed : تاریخ آخرین دسترسی به آن فایل (اجرای فایل) این تاریخ ها به صورت خودکار توسط سیستم عامل تنظیم میشوند. اما ممکن است به هر دلیل شما بخواهید یکی از این تاریخ ها را تغییر دهید. در این صورت نرم افزار NewFileTime میتواند کاملا به شما کمک کند. توسط نرم افزار NewFileTime میتوانید به سادگی تاریخ ایجاد، تغییر، و دسترسی به فایل ها و فولدر ها را تغییر دهید. فرض کنید شما یک فایل را تغییر داده اید و یا آن را اجرا کرده اید. اما نمیخواهید کاربر دیگری متوجه شود که شما این کار را انجام داده اید. با کمک این نرم افزار میتوانید تاریخ تغییر (Modified) و یا دسترسی (Accessed) آن فایل را به تاریخ قبلی برگردانید تا کسی متوجه دسترسی شما به آن فایل نشود. تغییر تاریخ های یک فایل کاربردهای دیگری نیز دارد که بستگی به نیاز کاربران دارد. این نرم افزار دارای حجم بسیار کم و سرعت بالا بوده و استفاده از آن بسیار آسان است. نرم افزار NewFileTime دارای دو نسخه 32 و 64 بیتی بوده و به صورت پرتابل (بدون نیاز به نصب) است. همچنین دارای نسخه Unicode است که از فایل هایی با اسم فارسی نیز پشتیبانی میکند.
ادامه مطلب / دانلود
نرم افزار Nokia PC Suite برای همه دارندگان گوشی های نوکیا آشناست. این نرم افزار امکان تبادل اطلاعات بین موبایل و کامپیوتر را فراهم میکند. از پی سی سوئیت برای نصب نرم افزار، تهیه نسخه پشتیبان (بکاپ) از دفترچه تلفن، و تبدیل فرمت فایل های صوتی و تصویری موبایل نیز استفاده میشود. لازم به ذکر است که نسخه جدید نرم افزار Nokia PC Suite فقط با نام Nokia Suite منتشر شده است و از تمام گوشی های جدید نوکیا پشتیبانی میکند. نرم افزار Nokia PC Suite معمولا به صورت یک حلقه CD در جعبه موبایل های نوکیا قرار دارد. اما اگر شما این CD را ندارید و یا میخواهید از جدیدترین نسخه این نرم افزار استفاده کنید، میتوانید آن را در ادامه مطلب دانلود کنید. در این مطلب هر دو نسخه برنامه مدیریت گوشی های نوکیا ارائه شده است. هم نسخه قدیمی (Nokia PC Suite) و هم نسخه جدید (Nokia Suite) برای استفاده از برنامه PC Suite کافیست تا آن را نصب کرده و سپس موبایل خود را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل کنید. این برنامه به صورت اتوماتیک موبایل شما را شناسایی کرده و به آن متصل میشود. مهم ترین امکانات نرم افزار مدیریت گوشی های نوکیا: - انتقال اطلاعات بین موبایل و کامپیوتر - دسترسی مستقیم به کارت حافظه موبایل - امکان ایجاد پشتیبان (Backup) از اطلاعات مهم مثل دفترچه تلفن - امکان اتصال موبایل به اینترنت از طریق اینترنت کامپیوتر - امکان تایپ سریع SMS با کیبورد کامپیوتر و ارسال آن توسط موبایل - مرتب سازی SMS ها و گالری عکس - ویرایش دفترچه تلفن (اضافه، حذف، مرتب سازی) - نصب نرم افزار روی گوشی موبایل - آپدیت کردن سیستم عامل موبایل - تبدیل فرمت فیلم و موسیقی برای پخش در موبایل
ادامه مطلب / دانلود
رك تفاوت بين نرم افزارهاي كاربردي و نرم‌افزارهاي سيستمي،‌ اگر مفهوم آنها را ندانيد سخت مي‌شود. نرم‌افزارهاي كاربردي و نرم افزارهاي سيستمي هر دو با سخت‌افزارهاي كامپيوتري در تعامل هستند. اما نرم‌افزارهاي سيستمي هستند كه فعاليت سخت‌افزارهاي كامپيوتري را كنترل مي‌كنند و موجب كاركرد آنها مي‌شوند همچنين اين نرم‌افزارها بستري را فراهم مي‌آورند كه نرم‌افزارهاي كاربردي در آن فعاليت كنند. از طرفي ديگر نرم‌افزاري كاربردي هم براي انجام يك‌سري از وظايف كاربران توسعه پيدا كرده‌اند. مانند نرم‌افزار ورد مايكروسافت Microsoft Word)) يا نرم‌افزارهايي مانند اكسل و اكسس. براي نرم‌افزارهاي سيستمي مثال‌هايي مانندسيستم‌عامل‌هاي Windows XP، ‌Linux، Mac OSرا مي‌توان نام برد
ادامه مطلب / دانلود